Trenaren Proiektua

Gure trenaren proiektua azaltzeko hiru orrialde ezberdin sortu ditugu, non zallako herriak duen arazoa azaltzen den alde batetik.

Bestetik proiektua egiteko nola antolatu garen azaltzen da, ikastorduekin egin diren moldaketak eta talde lanaren banaketa.

Azkenik maketazioa orrialdean, zalla herriaren ingurua eta trena maketa batean egin ditugu 1:5000 eskalan plano horizantalean eta 1:3000 eskalan plano bertikalean